Realty Pros.
North Bethesda
Nimrod Shmul, GRI - Branch Manager

סרטוני הדרכה

 

הנכם מוזמנים לצפות בסרטוני ההדרכה שלנו, בסרטונים הללו נכסה תחומים רחבים בכל הקשור לרכישה, מכירה, השכרה, שכירות, ניהול נכסים, בניה ושיפוצים, הן בנדל״ן למגורים והן בנדל״ן מסחרי

 

הסרטונים יעלו ויעודכנו באופן שוטף - סרטונים שמופעים באפור הנם סרטונים שנמצאים בתהליך הפקה ושיופיעו בקרוב

ניתן לצפות בסרטונים בדפדפן על ידי לחיצה על הקישור או על עמוד זה, הסרטונים מופיעים בהמשך העמוד

 

סיור הוידאו בנדל״ן - פרק ראשון נסיוני, מיועד למוכרים ובעלי נכסים להשכרה. בסרטון זה נסביר את החשיבות של השימוש בסיורי הוידאו כמרכיב מרכזי בקמפיין המכירה וההשכרה, נסביר את התהליך ונראה דוגמאות של המוצר המוגמר

 

תהליך רכישת נכס הנדל״ן - מיועד לאלו מבינכם שמתכננים לרכוש נכס או שכבר נמצאים בתהליך. בסרטון הזה נסביר את תהליך הרכישה, שלב אחר שלב, החל משלב בדיקת הכדאיות (שכירות מול רכישה)  ועד יום הסגירה על הנכס

 

שכירות מול רכישה - מה השיקולים, איך בודקים איזה מסלול מתאים יותר

 

המשכנתא - מהו תהליך קבלת המשכנתא, מי זכאי, מהן סוגי ההלוואות ואיך בוחרים, מה הקריטריונים ולמה לצפות - נדון גם בתנאי המובנה בחוזה הרכישה לקבלת ההלוואה

 

בדיקת הבית כחלק מתהליך הרכישה -  מהן הבדיקות, מי מבצע ומתי, מקרים ותגובות, תאור תרכישים מנסיון העבר והסברת התנאים המובנים בחוזה הרכישה

 

הדו״ח ההשוואתי - מדוע הוא חשוב, הן למוכרים והן לקונים, איך הוא נראה ומה ניתן ללמוד ממנו לצורך קבלת החלטות

 

השמאות - מתי היא נדרשת, באיזה שלב, מי מזמין, כמה זה עולה, תרחישים מנסיון העבר

 

הכנת הנכס למכירה - עלות מול תועלת, מה מומלץ (ומה לא!) , על מה להקפיד ומספר טיפים חשובים

 

 

סרטונים נוספים בדרך...

 

 

 

 

פעילות רישום הנכס להשכרה מתבצעת על ידי נמרוד שמול כסוכן מורשה במרילנד המשוייך לחברת הנדל״ן ריאלטי פרוס. פעילות ניהול הנכס מתבצעת על ידי חברת הניהול שמול דיבלופמנט קורפריישין

Copyright © 2020 - Nimrod Shmul. 

Realty Pros. North Bethesda
Residential and Commercial Real Estate

6255 Executive Blvd. North Bethesda, MD 20852
Office: 301-615-0033

DC: 202-537-3800
e-mail: info@realtyprosnb.com